Χ.Κ. ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

12/12/2021 - 31/12/2023

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

Το Χ.Κ. Βίτσι Καστοριάς προσφέρει στους κατόχους της Snow Report Card 2023 έκπτωση 25% σε όλες τις τιμές καρτών χρήσης αναβατήρων (επί των τιμών του καταλόγου που θα αναρτηθεί στο κέντρο και θα αναφέρονται στο snowreport.gr).


6944298482

Αποκτήστε τη προσφορά με τη Snow Report Card