Χ.Κ. ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

12/12/2021 - 31/12/2023

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

Το Χ.Κ. Βίτσι Καστοριάς προσφέρει στους κατόχους της Snow Report Card 2023 έκπτωση 25% σε όλες τις τιμές καρτών χρήσης αναβατήρων (επί των τιμών του καταλόγου που θα αναρτηθεί στο κέντρο και θα αναφέρονται στο snowreport.gr).


6944298482

Αποκτήστε τη προσφορά με τη Ψηφιακή Snow Report Card