Χ.Κ. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

31/12/2022 - 31/12/2023

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒ/ΚΟΥ

Προσφέρεται έκπτωση από 12 σε 10 ευρώ στην ημερήσια κάρτα ενηλίκων και από 10 σε 8 ευρώ στην ημερίσια κάρτα παιδιών τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.


24310-76817

Αποκτήστε τη προσφορά με τη Snow Report Card