Χ.Κ. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

12/6/2019 - 31/12/2020

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒ/ΚΟΥ

Προσφέρεται έκπτωση από 10 σε 7 ευρώ στην ημερήσια κάρτα ενηλίκων και από 7 σε 5 ευρώ στην ημερίσια κάρτα παιδιών τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.


24310-76817

Αποκτήστε τη προσφορά με τη Snow Report Card